BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, November 21, 2009

TUGASAN 9: MATLAMAT, OBJEKTIF,PERSOALAN....

9.1 Matlamat kajian:


Meningkatkan penguasaan pelajar terhadap subjek KHB/Perdagangan dengan menggunakan pendekatan sedutan iklan.


9.2 Objektif kajian:


1. Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan kaedah sedutan iklan.


2. Menilai keberkesanan penggunaan iklan dalam menimbulkan minat pelajar mempelajari subjek KHB/ Perdagangan.


9.3 Persoalan kajian:

1. Adakah penggunaan iklan mampu meningkatkan penglibatan aktif pelajar semasa P & P


2. Adakah penggunaan iklan dapat menimbulkan minat pelajar mempelajari subjek KHB/ Perdagangan

TUGASAN 8: CADANGAN.....

Pengalaman Individu

1. Pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif supaya pelajar lebih menjadi aktif bersemangat untuk fokus
2. kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dan dipelbagaikan supaya pelajar tidak bosan dengan apa yang di ajar
Nurul Syuhaiza Othman


1. Pemilihan guru yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi.
2. Mengurangkan penghasilan projek yang hampir sama.
3. Guru memberi fokus yang lebih kepada pelajar yang kurang berkebolehan

Ery

1. penggunaan teknologi dan media bersesuaian dengan minat pelajar masa kini
2. guru perlu bijak mengubah suai silibus supaya pelbagai aktiviti tambahan dpt dijalankan
Sumaiyah

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pengalaman Pasukan


Bagi mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah dikenal pasti tadi, kami mencadangkan penggunaan sedutan iklan sebagai satu kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan oleh guru semasa mengajar subjek KH/ perdagangan memandangkan kaedah ini tidak pernah diaplikasikan oleh kebanyakkan guru-guru sebelum ini.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pengalaman Pasukan Luar

1. penggunaan peta minda
2. kaedah perbincangan kooperatif dan kolaboratif
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literature Review

Jurnal

GAYA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Oleh
Giam Kah How

Daripada dapatan psikologi kognitif, seseorang pelajar akan ingat 10% daripada apa yang dibaca, 20% daripada apa yang didengar, 30% daripada apa yang dilihat, 50% daripada apa yang didengar dan dilihat, 70% daripada apa yang disuarakan sendiri dan 90% daripada apa yang dilakukan sendiri.

Dapatan tersebut memberi implikasi bahawa pembelajaran yang berkesan boleh tercapai sekiranya pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pelajar perlu melihat, mendengar dan melakukan sesuatu aktiviti. Selain daripada itu, pelajar juga perlu berkomunikasi dengan guru serta berkomunikasi di antara satu sama lain. Untuk memudahkan pembelajaran sedemikian, penggunaan multimedia telah dicadangkan.

Jurnal

Multimedia dalam Pendidikan

oleh
Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir

Perkembangan dalam teknologi multimedia menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperolehi maklumat, cara menyesuaikan maklumat dan sebagainya. Multimedia juga menyediakan pelbagai peluang kepada para pendidik mengaplikasikan pelbagai teknik pengajaran dan pelajar pula diberi peluang untuk memegang kuasa kawalan bagi sesuatu sesi pembelajaran.

l

TUGASAN 7: KELEMAHAN.....

Pengalaman Individu


1. subjek perd menjurus lbh kpd fakta yang memerlukan pelajar menghafal berbanding dr memahami isi
2. guru lebih mengutamakan / fokus untuk habiskan silibus
3. pelajar menjadi cepat bosan dengan kaedah tradisional yg digunakan
4.
Embun Pagi

1. Subjek KHB memerlukan pelajar mencipta banyak projek, oleh itu, pelajar akan merasa yang tidak berkebolehkan akan merasa bosan.
2. Memerlukan guru yang betul-betul kreatif dalam penghasilan projek.
3. Pelbagai kategori projek boleh menyebabkan pelajar sukar untuk melaksanakannya. Cth, pelajar yang berkemahiran bertukang tetapi tidak berkemahiran dalam bidang jahitan.

Mohd Ery Johaizal Ramli


1. Terlalu banyak fakta / pembacaan
2. Memerlukan guru yang kreatif (penggunaan teknik mengajar yg tidak membosankan)
3. Hanya option (perdagangan) menyebabkan skop atau ruang lingkupnya agak kecil
4. Kelemahan 4: tidak berapa mendapat pilihan di hati pelajar2 yg tidak menyukai kamahiran / pembacaan

Sumaiyah

......................................................................................................................................................................

Pengalaman Pasukan


1. Teknik pengajaran guru yg membosankan (aktiviti terhad-terlalu banyak menyalin nota)
2. Pengajaran yg diajar lbh kpd teacher centered
3. Alat/perkakas yg tidak mencukupi bole?
4. Penggunaan peralatan multimedia yg terhad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengalaman Pasukan Luar

1. penggunaan BBM tradisional (kad manila / dam ular)
2. terpaksa menghabiskan silibus
3. bosan dengan subjek perdagangan kerena memerlukan pembacaan
4. pelajar tak nampak gambaran sebenar transaksi yg berlaku di dalam dunia sebenar perniagaan. pelajar cuma tahu urusan jual beli sahaja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literature Review

Jurnal
Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Oleh
Dr. Rusmini Ku Ahmad


Mempelajari bagaimana menggunakan komputer belum mencukupi untuk membolehkan guru menggabungkan teknologi dalam P&P.Elemen yang penting dalam mengintegrasi teknologi ialah pemahaman guru terhadap isi pengajaran dan implikasi berhubung dengan teknologi.
Peranan guru dalam mengintegrasikan ICT terlibat dalam semua peringkat proses pembelajaran bermula dari persediaan sebelum pengajaran, semasa dan penilaian selepas sesi P&P. Kegagalan guru dalam membuat perancangan yang teliti akan merugikan pelajar dan menjadikan proses P&P kurang berkesan.

TUGASAN 6:KEKUATAN.......

Pengalaman/Rekleksi secara individu

1. Kreativiti diperlukan untuk melahirkan individu/usahawan yang kreatif
2. Dengan adanya kemahiran, pelajar dapat berdaya saing dalam pekerjaan nanti.
3. Subjek ini membekalkan pengetahuan, kemahiran dan pebentukan keperibadian yang unggul dalam bidang perniagaan
4. juga boleh mempertingkatkan produktiviti negara dalam pelbagai bidang industri
5. membantu pelajar yang lemah dalam akedemik tetapi mempunyai kecenderungan dalam bidang kemahiran

Nurul Syuhaiza

1. Pelajar dapat menggunakan kemahiran yang tersembunyi untuk menghasilkan projek-projek tertentu.
2. Cara pemikiran kreatif membolehkan pelajar menghasilkan projek yang menarik.
3. Silibus yang terkandung dalam KH adalah bermula dari pemghasilan projek hingga penjualan hasil projek. Secara tidak langsung membantu pelajar memahami asas untuk menjadi seorang usahawan berjaya.
4. boleh melahirkan usahawan yang inovatif serta berdaya saing di pasaran kelak.
5. Guru boleh menggunakan pelbagai alatan pertukangan untuk menjagar pelajar secara praktikal

Mohd Ery Johaizal Ramli

1. Meningkatkan pengetahuan tentang bidang perdagangan
2. mampu melahirkan pelajar yg bkn sahaja tertumpu pada bidang akademik, malah bidang kemahiran (KH)

Sumaiyah.
.................................................................................................................................................................


Pengalaman Pasukan

1. Membolehkan pelajar memperoleh kemahiran dan pengetahuan berasaskan perniagaan dan keusahawanan
2. Membantu meningkatkan aspek kemahiran murid.
3. Guru membantu pelajar mengaplikasikan/mengasah kemahiran pelajar yeng terpendam.
4. Pelajar dapat mengaplikasikan teori yang diajar dengan projek-projek yang diajar oleh guru


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengalaman Luar Pasukan


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literature Review

Jurnal

Integrasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Oleh
Dr. Rusmini Ku Ahmad

Melalui integrasi ICT beberapa perubahan dan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Antaranya ialah perubahan fokus daripada pengajaran berpusatkan guru kepada pengajaran berpusatkan pelajar.

Dalam hal ini pelajar menjadi fokus kepada aktiviti pembelajaran yang berorientasikan kepada proses penerokaan dan penemuan berdasarkan kepada teori konstruktivisme. Penggunaan Multimedia dapat mengubah kaedah pembelajaran tradisional yang memerlukan guru memberi arahan kepada pendekatan ‘hands on’ dan menggunakan sepenuhnya sifat inkuiri yang ada dalam diri pelajar.

Penggabungan ICT dalam P&P memerlukan kemahiran dan komitmen guru secara tekal dan berfokus. Peranan guru dalam mengintegrasikan ICT terlibat dalam semua peringkat proses pembelajaran bermula dari persediaan sebelum pengajaran, semasa dan penilaian selepas sesi P&P.

Bahan-bahan multimedia interaktif dibangunkan dengan dengan menggunakan bahan visual grafik, teks, muzik, video serta animasi yang membantu mengukuhkan lagi kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep.


Jurnal

GAYA PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAAN MULTIMEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Oleh
Giam Kah How

Mengikut Phillips (1997), multimedia interaktif boleh mengubah cara
seseorang memperolehi maklumat serta cara seseorang itu belajar sekiranya
digunakan dengan berkesan. Ini kerana multimedia dapat
(1) memudahkan pembelajaran yang berpusatkan pelajar kerana pelajar diberi kebebasan memilih bahan pembelajaran sendiri dan belajar pada kadar yang sesuai dengan diri sendiri.

(2) melayan gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar dengan elemenelemen
yang terdapat dalam multimedia

(3) menggalakkan pembelajaran kooperatif dan interaksi di antara pelajar melalui perbincangan dan projek kumpulan

(4) memudahkan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme.

TUGASAN 5:KT

GURU PERLU MELAKUKAN KAJIAN TINDAKAN KERANA…….

1. Membuat pembaharuan kepada kaedah atau teknik mengajar

2. Memperbaiki kaedah mengajar dan prestasi kerja supaya dapat memberi pengajaran yang lebih jelas dan berkesan

3. Bertindak sebagai panduan kepada guru-guru lain

4. Mempelbagaikan kaedah mengajar yang sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar

5. Mempunyai kemahiran yang mencukupi untuk mempraktikannya dalam situasi yang baru dengan berkesan

6. Memantapkan lagi kebolehan guru bagi memperkembangkan isi semasa dalam proses P&P

7. Menentukan tahap penguasaan pengetahuan dan kemahiran guru

8. Mengkaji permasalahan dan mencari penyelesaian sesuatu isu yang timbul

9. Memartabatkan profession perguruan

10. Membentuk budaya penyelidikan di kalangan guru bagi meningkatkan kualiti pendidikan.

====================================================================================

MINI KAJIAN TINDAKAN


Penggunaan Sedutan Iklan dalam Aktiviti
Pengajaran dan Pembelajaran Perdagangan/ KHBTajuk ini dipilih setelah beberapa penilaian dilakukan antaranya faktor minat pelajar, kecenderungan dan keupayaan pelajar serta kreativiti guru dalam membudaya ICT dalam bilik darjah. Iklan sebenarnya mampu memberikan kesan positif kepada aktiviti pembelajaran pelajar kerana:

A) Iklan merupakan sesuatu yang dekat dengan diri pelajar kerana kebanyakkan pelajar-pelajar suka menonton televisyen dan mendengar radio.

B) Paparan iklan mampu menarik minat pelajar kerana ia bersesuainan dengan minat pelajar sekarang yang berkemahiran dalam bidang teknologi / ICT.

C) Paparan iklan juga mampu mendorong pelajar-pelajar menjana idea mereka dengan berfikir secara kreatif dan kritis.

D) Guru mudah untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerana iklan bukan saja melibatkan aktiviti secara elektronik malah boleh digunakan iklan secara bercetak seperti yang terdapat di dalam majalah dan surat khabar. Variasi teknik pengajaran guru membantu memotivasikan pelajar untuk belajar.

E) Keluar dari kepompong pengajaran secara tradisional atau penggunaan slideshow dan teknik pengajaran

F) Pelajar lebih senang untuk memahami topik yang diajar dengan adanya sedutan iklan sebagai medium pembelajaran

SAMPLE KAJIAN
-pelajar Ting. 1 dan 2 untuk subjek KH
-pelajar Ting. 4 untuk subjek Perdagangan
- seramai 80 orang pelajar

SETTING KAJIAN
Sek.Men. Di sekitar Bangi

Friday, November 13, 2009

~TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN~

Ahli kumpulan:

Mohd.Ery Johaizal bin Ramli
Nurul Syuhaiza Binti Othman
Sumaiyah bt Mamat Zambi


Pendekatan Sedutan Iklan dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Perdagangan/ KHB

Tajuk mini kajian tindakan yang telah dipersetujui oleh setiap ahli dalam kumpulan saya adalah :

Tajuk ini dipilih setelah beberapa penilaian dilakukan antaranya faktor minat pelajar, kecenderungan dan keupayaan pelajar serta kreativiti guru dalam membudaya ICT dalam bilik darjah. Iklan sebenarnya mampu memberikan kesan positif kepada aktiviti pembelajaran pelajar kerana:

a) Iklan merupakan sesuatu yang dekat dengan diri pelajar kerana kebanyakkan pelajar-pelajar suka menonton televisyen dan mendengar radio.

b) Paparan iklan mampu menarik minat pelajar kerana ia bersesuainan dengan minat pelajar sekarang yang berkemahiran dalam bidang teknologi / ICT.

c) paparan iklan juga mampu mendorong pelajar-pelajar menjana idea mereka dengan berfikir secara kreatif dan kritis.

d) Guru mudah untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerana iklan bukan saja melibatkan aktiviti secara elektronik malah boleh digunakan iklan secara bercetak seperti yang terdapat di dalam majalah dan surat khabar. Variasi tekik pengajaran guru membantu memotivasikan pelajar untuk belajar.

e) Keluar dari kepompong pengajaran secara tradisional atau penggunaan slideshow dan teknik pengajaran

f) Pelajar lebih senang untuk memahami topik yang diajar dengan adanya sedutan iklan sebagai medium pembelajaran

SAMPLE KAJIAN
-pelajar Ting. 1 dan 2 untuk subjek KH
-pelajar Ting. 4 untuk subjek Perdagangan

SETTING KAJIAN
Sek.Men. di sekitar Bangi


Saturday, November 7, 2009

apa itu kajian tindakan

* melibatkan proses membuat refleksi, merancang, melaksanakan dan memerhati

Mc. Niff (1988), …" Pendekatan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia untuk mengubah amalan-amalan. Melibatkan guru melaksanakan inkuirinya sendiri serta melibatkan guru-guru lai secara kolaboratif sewaktu mengadakan kajian”.

Elliot & Adelman (1976) yang mempelopori kajian tindakan bilik darjah di United Kingdom, menegaskan bahawa kajian tindakan adalah suatu pendekatan yang berusaha mempertingkatkan mutu profesional guru. Ia merupakan penyelidikan terhadap situasi sosial di sekolah yang bertujuan memperbaiki kualiti amalan guru.

tujuan kajian tindakan......

1 Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya;

2 Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan;

3 Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri;

4 Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang lebih aktif dan efektif

5 Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum

6 Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan

7 Merapatkan perhubungan di antara guru yang terlibat melalui kerjasama secara kolaboratif

KT dilakukan apabila…..

Melihat ketidak berkesanan kaedah yang digunakan
Mengenalpasti masalah atau isu yang hendak dikaji
Pelajar bosan dan tidak memberi perhatian yang sepenuhnya semasa proses P&P
Pelajar dilihat cepat mengantuk apabila guru mengajar

Dimana KT di lakukan…
• Individu
• Kelas
• Sekolah
• Daerah
• Negeri

Methodologi


Temubual
Temubual adalah satu kaedah pungutan data yang penting kerana ia membantu pengkaji mendapatkan maklumat secara mendalam dalam memahami sesuatu situasi/masalah/isu dengan jelas. Temubual awal boleh dibuat secara temubual berstruktur dan temubual tidak berstruktur yang boleh dilaksanakan bersama:
• rakan-rakan sekerja dalam bidang yang sama
• ketua panitia mata pelajaran
• pelajar/ murid
• ibu bapa
• pentadbir
temubual boleh dikategorikan kepada:

Temubual Berstruktur

Soalan-soalan yang ingin ditanya adalah terhad pada sesuatu tajuk atau bidang yang tertentu sahaja dan telah ditentukan supaya pengkaji dapat menyoal secara sistematik.

Temubual Tidak Berstruktur

Soaljawab yang mementingkan penerokaan idea ataupun perbincangan terbuka. Dilakukan dalam situasi tidak formal. Kaedah ini memberi peluang pengkaji meneroka secara mendalam dan membuat interpretasi mengenai perasaan dan ideanya sendiri.

Ujian Kertas Pensil / Bertulis
Ujian kertas pensil / bertulis boleh dirujuk sebagai salah satu alat untuk mengenalpasti masalah. Hasil ujian kertas pensil boleh dirujuk sebagai sumber.
Contohnya:
• ujian bulanan
• ujian percubaan
• ujian tahunan
ujian semester

Soal Selidik
Soal selidik digunakan untuk mengutip data secara formal. Soal selidik yang dibentuk mesti memenuhi objektif atau soalan kajian yang telah dikenalpasti. Hasil soal selidik yang memberi fokus kepada item-item dalam sub-topik boleh dijadikan indikator dalam menentukan fokus terhadap masalah/ isu.

Terdapat beberapa jenis soalan dalam soal selidik :
1. Dichotomous - bertujuan untuk mendapatkan pilihan sampel daripada 2 pilihan yang diberi.
2. Likert scale - bertujuan untuk mendapatkan tingkat penilaian / persepsi / persetujuan sampel.
Skala jawapan: 3-poin/4-poin/5-poin/7-poin

3. Rank Order - bertujuan untuk mendapatkan penilaian sample kepada semua item yang disenaraikan dengan memberikan pemberatannya. Susunkan beberapa item yang mempunyai ciri-ciri yang sama (mutually exclusive) mengikut keutamaan

4. Soalan Terbuka (Open-Ended) - bertujuan untuk mendapatkan pendapat sample dengan menulis sendiri pendapatnya.

5. Inventori Kendiri
Soalan inventori kendiri boleh dibentuk oleh penyelidik untuk memahami masalah yang wujud dalam bidang tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya.

6. Borang Pemerhatian
Borang pemerhatian dibentuk bagi meneliti situasi/kejadian serta memikirkannya secara kritikal.

7. Catatan Harian Rancangan Mengajar Guru
• jurnal refleksi guru/ pelajar
• diari guru/ pelajar
memo arahan kerja

MODEL REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

KEMMIS DAN MC TAGGART(1983)

Reka bentuk ini menunjukkan kitar-kitar dalam kajian tindakan yang mana setiap kitar mempunyai 4 bahagian; rancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Bahagian-bahagian ini kemudian diulang dengan perancangan hasil ulangkaji dan tindakan yang seterusnya.


STRINGER, 1999

Gelung interaksi menunjukkan 3 fasa kajian,
i. bermula dengan penglihatan (looking)
ii. pemikiran (thinking)
iii. tindakan (action)

Ini menunjukkan proses itu berulangan dan sentiasa diperbaharui.
Stringer (1999) mengutamakan penglihatan (looking) untuk membina satu gambaran bagi membolehkan pihak yang berkepentingan memahami isu yang mereka alami. Fasa ini meliputi pengumpulan data (seperti melalui temu bual, pemerhatian, dan analisis dokumen), merekod dan menganalisis maklumat serta membina dan melapor kepada pihak yang berkepentingan.

Fasa seterusnya meliputi pemikiran (think), iaitu mentafsir isu-isu dengan lebih mendalam dan mengenal pasti keutamaan bagi menjalankan tindakan.

Pada fasa terakhir, penyelidik bertindak (act), iaitu menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang praktikal terhadap masalah-masalah yang timbul. Ini merangkumi pengujudan pelan tindakan dan menentukan hala tuju seperti menentukan objektif, tugas, dan orang-orang yang akan melaksanakan objektif serta memperoleh sumber-sumber yang diperlukan. Ia juga termasuk melaksanakan pelan, menggalakkan orang menjalankannya dan menilainya dari segi keberkesanan dan pencapaian.


SPIRAL
1) Mengenal pasti idea
2). Pencarian fakta
3). Perancangan pelan tindakan
4). Pelaksanaan tindakan
5). Penilaian tindakan yang diambil
6). Ulangkaji pelan tindakan berdasarkan apa yang dipelajari dari langkah 5
7). Mengambil langkah tindakan seterusnya


JEAN MCNIFF(2003)
Berbentuk seperti angka 6
langkah
  1. memerhati
  2. membuat refleksi
  3. bertindak
  4. menilai
  5. ubahsuai
  6. berpindah ke arah baru